Zabydlete se v

Nezdenicích 

Udržitelné bydlení na pomezí Slovácka a Valašska s výhledem na Bílé Karpaty.

23 DOMŮ, 60 BYTŮ I PROSTORY PRO VYŽITÍ

Územní studie


Skvělá lokalita

Tady najdete vše, co k životu potřebujete

Bydlení, kde spolu sousedé rádi tráví čas

Bytové domy

Obec toho pamatuje mnoho

Historie Nezdenic se táhne daleko do minulosti

První historickou zprávu o Nezdenicích si můžete přečíst z roku 1374 v tzv. Zemských deskách, zdejší římsko-katolická fara nese zmínky od roku 1392. 


Dnes jsou Nezdenice obcí o přibližně 760 obyvatelích. Ve 14. a 15. století toto místo tvořilo 7 tvrzí a dvorů – tzv. lenních svobodných statků. Léna tehdy mohla získat drobná šlechta do dědičného užívacího práva od panovníka či Olomouckého biskupa. Na oplátku musela vykonávat v pohraničí strážní službu a bránit pohraniční kraje. 


A které jsou to ty původní tvrze? Dochovaly se nám čtyři a najdete je na adresách: Křivoklát 41, Tučňovská tvrz 35 a Šimonovská tvrz 33 a 46. Nezdenice totiž trpěly vpády nepřátel. Časté byly i nájezdy loupežníků uherského šlechtice Podmanického v 16. století, o století později pak Nezdenice čelily vpádu Bočkajovců či tureckým vojskům. 


 Zámek, hospodářství, hostinec či pivovar v Nezdenicích vznikl až ve století 17., kdy si toto místo převzal pod svou správu rod pánů z Marsinay. Jednu z tvrzí si přestavěl do podoby svého sídla, zbylých šest tvrzí dostalo podobu panských dvorů, stavení i onoho výše zmíněného pivovaru a hostince.